1. Organizátor ankety

Městská část Praha 8, Zenklova 35/1, 180 00 Praha 8, a Poštovní spořitelna, Transakce a rozvoj – Praha, Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9 (dále jen „organizátor“)


2. Anketa a její pravidla

Anketa Nejlepší na Osmičce znamená internetové hlasování nebo hlasování pomocí tištěných anketních lístků o nejoblíbenější společnost nebo živnostníka se sídlem či provozovnou na Praze 8 v následujících kategoriích: restaurace a bary, kavárny a cukrárny, krása a relaxace, kultura, ubytování, květiny a dekorace, sport, řemeslníci, auto-moto a neziskové organizace.

Na základě součtu všech hlasů, jsou oceněni vždy první tři vítězové v kategorii a také absolutní vítěz, který získal nejvíce hlasů napříč kategoriemi. Přihlášením subjektu do soutěže pomocí registračního formuláře se stáváte soutěžícím (dále jen „soutěžící“). Po odeslání Registračního formuláře si Organizátor vyhrazuje právo na kontrolu zaslané registrace, její úpravu a i případné nezařazení do soutěže a to bez udání důvodu.

3. Průběh a pravidla hlasování

Hlasování probíhá v období od 1.4.2013 do 31.03.2014 na oficiálních webových stránkách soutěže www.nejlepsinaosmicce.cz a také pomocí hlasovacích lístků, které jsou součástí tištěného měsíčníku Osmička. Hlasy zaslané pomocí tištěného hlasovacího lístku se budou automaticky započítávat do profilu soutěžícího na internetových stránkách www.nejlepsinaosmicce.cz, kam bude společnost nebo živnostník automaticky zařazeni organizátorem.

Hlasování je určeno zejména pro obyvatele Městské části Praha 8. Hlasování je vázáno na IP adresu připojení k internetu. Hlasování je chráněno proti zneužití kontrolou IP adresy a povinností vyplnění kontrolního kódu při každém hlasování.


4. Zneužití hlasování

Za zneužití hlasování může být považováno zejména:
- jednorázový nečekaný nárůst hlasů
- hlasování z podobných IP adres
- hlasování v určitém algoritmu
- hlasování z podezřelých IP adres, zejména IP adres ze zahraničí
- jiný závažný důvod vedoucí k podezření o zneužití hlasování.

Při podezření ze zneužití hlasování si organizátor vyhrazuje právo k následným krokům:
- pozastavení možnosti hlasování
- smazání podezřelých hlasů, které tak vyhodnotil organizátor.
Při prokázání zneužití hlasování si organizátor vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze soutěže či smazat podezřelé hlasy.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací jako Soutěžící projevuje každý svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, tzn. zejména své emailové adresy, za účelem zasílání informací o novinkách a mimořádných nabídkách Organizátora anktety a to na dobu neomezenou. Možnost odhlášení bude uvedena v každém e-mailu, který soutěžící od Organizátora obdrží.

Organizátor si vyhrazuje právo v případě pochybnosti o hlasování a v souladu s pravidly soutěže kontaktovat účastníka soutěže, u něhož tyto pochybnosti vznikly, a jeho hlas v případě přetrvávajících pochybností prohlásit za neplatný.

Soutěžící má právo kdykoliv z ankety odstoupit a to zasláním svého požadavku na email info@nejlepsinaosmicce.cz. Odstoupení soutěžícího bude organizátor prověřovat na uvedených kontaktech v jeho databázi. V případě platného odstoupení organizátor nasbírané hlasy definitivně vymaže a nelze je pak zpětně vymáhat při další registraci.


6. Vyhlášení výsledků a závěrečná ustanovení

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne během dubna 2014. Přesné datum, čas a místo oznámí organizátor na stránkách www.nejlepsinaosmicce.cz a www.praha8.cz s dostatečným předstihem. Výherci budou kontaktováni organizátorem na kontaktech uvedených v registraci soutěžícího. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se hlasování. Organizátor je zároveň oprávněn hlasování kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech hlasování v anketě, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.nejlepsinaosmicce.cz. Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se hlasování podle vlastního uvážení.