ePraha8.net jsou veřejně dostupné WIFI hotspoty umístěné na veřejně přístupných místech, školách a úřadech v Praze 8.

Cílem internetové sítě ePraha8.NET je, aby každý občan měl právo na nediskriminační přístup k informacím.
Každý občan může prostřednictvím internetové sítě ePraha8.NET vyhledávat informace a komunikovat s ostatními, ale i využít síť pro užší elektronický styk s úřadem.

Více informací o dostupnosti služby ve vaší lokalitě naleznete na www.epraha8.net